Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών - Γυμναστήριο

Σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη φάση των εργασιών ανάπλασης της επαρχιακής οδού ολοκληρώθηκε και η πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο από την 19 Μαΐου, θα γίνεται από την παράκαμψη της κεντρικής οδού Ηράκλειο - ΠΑΓΝΗ προς Βούτες από το τμήμα που ήταν μέχρι σήμερα κλειστό. Οι εργασίες συνεχίζονται στο υπόλοιπο τμήμα της οδού, από τον κόμβο προς ΙΤΕ έως και τις εισόδους Φυσικού - Βιολογίας και Ιατρικής. Η πρόσβαση στα κτήρια θα γίνεται σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Η είσοδος από τον κόμβο ΙΤΕ προς Πανεπιστήμιο και κατά συνέπεια οι είσοδοι από παιδικό σταθμό προς γυμναστήριο, φυσικού - Βιολογίας και Ιατρικής (κόκκινες γραμμές) κλείνουν. Για το κτήριο της Ιατρικής, η πρόσβαση θα γίνεται από την είσοδο του κτηρίου της Πρυτανείας (πράσινη γραμμή) και θα ακολουθεί την κυκλική πορεία για την είσοδο και έξοδο που ίσχυε και κατά την πρώτη φάση των εργασιών. Παρακαλούνται οι χρήστες να τηρούν την μονοδρόμηση και να μην παρκάρουν στο τμήμα του δρόμου ανάμεσα στην Ιατρική και το ΠΑΓΝΗ ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου. Για όλα τα υπόλοιπα κτήρια, η πρόσβαση θα γίνεται από την είσοδο των Υπολογιστών. Η πρόσβαση στον παιδικό σταθμό θα γίνεται από την σκάλα δίπλα στην είσοδο της Κοσμητείας. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Γυμναστηρίου (και του παιδικού σταθμού με αυτοκίνητο), τις αμέσως επόμενες μέρες θα γίνει διαμόρφωση της οδού δυτικά της βιβλιοθήκης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να μεταβούν εκεί, είτε κατεβαίνοντας από την σκάλα στο επίπεδο 1 της βιβλιοθήκης ή οδηγώντας περιμετρικά αυτής (μπλε γραμμή).

http://news.uoc.gr/news/2017/19-05/document1.pdf

http://news.uoc.gr/news/2017/19-05/ρυθμίσεις.pdf