ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το ερωτηματολόγιο για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου διαμορφώθηκε από την νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αθλητισμού ώστε να διευρυνθούν οι απόψεις της ευρύτερης Πανεπιστημιακής κοινότητας ως προς στις ανάγκες άθληση τους καθώς και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χώρων του γυμναστηρίου.

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 10 ερωτήσεις για φοιτητές και φοιτήτριες  και 12 για εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο ΙΤΕ και στον ENISA.

Η προώθηση του ερωτηματολογίου προς τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα μέσω του university news, μέσω all-users για φοιτητές/τριες  και εργαζόμενους. Στα μέλη του ΙΤΕ και ΕΝΙSΑ στάλθηκε επίσης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Επίσης στάλθηκε στα εγγεγραμμένα μέλη του Γυμναστηρίου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γυμναστηρίου όπου και παρέμεινε καθ΄ όλη την διάρκεια της χρονικής περιόδου που μπορούσε κάποιο μέλος της ευρύτερης Πανεπιστημιακής κοινότητας να το συμπλήρωση.