Νέος κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

Παρακαλώ ενημερωθήτε για τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου όπως εγκρίθηκε στην 357η   συνεδρία της Συγκλήτου στις 22-09-2016.

http://unisport.uoc.gr/gymnasium/operator/internal-operation.html