6 Απριλίου 2016: Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη

Η Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη καθιερώθηκε στις 23 Αυγούστου 2013, με ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Απριλίου.

Έχει ως στόχο να αναδείξει  την δύναμη του αθλητισμού ως εργαλείο στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης, στην εξάλειψη κάθε μορφής πολιτιστικών διακρίσεων, προκαταλήψεων και φόβου ανάμεσα στους ανθρώπους και τέλος να συμβάλει στην πρόσβαση και ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων  και ιδιαίτερα των παιδιών στην ανάπτυξη ενός υγιεινού τρόπου ζωής  μέσω του αθλητισμού.

Η επιλογή της 6ης Απριλίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη - αντί της 23ης Ιουνίου που είχε αρχικά προταθεί - έγινε κατόπιν πρότασης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ, καθώς αυτή είναι η ημέρα της αναβίωσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896 .