Δελτίο τύπου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών - Αθλητριών”

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Tμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού), σε συνεργασία με τα τμήματα ΤΕΦΑΑ, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Θράκης, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής  και της Επιτροπής Αθλητών, υλοποιεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών - Αθλητριών”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας. 

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο πρόγραμμα για δωρεάν επιμόρφωση στις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων  έως και 31 Ιανουαρίου 2015   

http://www.dualathletescareer.gr/