Διεύρυνση ωραρίου

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι από την Δευτέρα  19  Μαρτίου 2012 και για χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο μέχρι τις 20:00 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρακευή.

Η διεύρυνση θα καταστεί δυνατή με την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίστωσης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, από την Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του ΠΚ.

Η απόφαση για την διάθεση της πρόσθετης πίστωσης από την Εταιρεία ελήφθη μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού Ηρακλείου, η οποία βασίστηκε σε αποτελέσματα ερωτηματολογίου αναφορικά με τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας στην χρήση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων επιθυμούσε την διεύρυνση  του  υπάρχοντος ωραρίου ώστε να μπορέσει να αθληθεί μετά το πέρας των λοιπών ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του. Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία του μαζικού αθλητισμού έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Έτσι, το νέο ωράριο διαμορφώνεται ώς εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή  απο τις 10:00 έως 20:00.

Μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής θα αξιολογηθεί η επισκεψιμότητα του Γυμναστηρίου και σε περίπτωση που κριθεί επιθυμητό, θα αναζητηθούν τρόποι συνέχισης του διευρυμένου ωραρίου σε μόνιμη βάση, με ενδεχόμενο ακόμα και οικονομικής στήριξης του από τους χρήστες. 

Η Επιτροπή Αθλητισμού Ηρακλείου θεωρώντας ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ακαδημαϊκης κοινότητας για άσκηση, αποφάσισε να προτείνει την διεύρυνση του ωραρίου σε μία δύσκολη περίοδο για την ομαλή λειτουργεία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου όπου λόγω έλλειψης πιστώσεων για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης,  δεν είναι δυνατή προς το παρόν, η ύπαρξη ζεστού νερού χρήσης ούτε και η θέρμανση της πισίνας.

 

Η Επιτροπή Αθλητισμού Ηρακλείου