Αποτελέσματα Κολύμβησης 17-3-09

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

 

100m πεταλούδα

1

Καστρινάκης Γεράσιμος

Τ.Ε.Τ. Υλικών

1,07,13

2

Ξυλάς Δημήτρης

Πολυτεχνείο Κρήτης

1,07,70

100m ελεύθερο

1

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

Πολυτεχνείο Κρήτης

1,07,07

2

Αγριόγιαννος Γεώργιος

Μαθηματικό

1,08

3

Καστρινάκης Γεράσιμος

Τ.Ε. Υπολογιστών

1,10,32

 

100m πρόσθιο

1

Χριστοφίδης Φαίδων

ΤΕΙ Κρήτης

1,41,57

 

100m ύπτιο

1

Δημουσίαρης Κων/νος

ΤΕΙ Κρήτης

1,20,30

2

Σενετάκης Μιχαήλ

ΤΕΙ Κρήτης

1,21,70

3

Ξυλάς Δημήτριος

Πολυτεχνείο Κρήτης

1,21,80

4

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

Πολυτεχνείο Κρήτης

1,30

 

100m μικτή ατομική

1

Ξυλάς Δημήτριος

Πολυτεχνείο Κρήτης

1,17,72

 

50m ελεύθερο

1

Γιγουρτάκης Άρης

ΤΕΙ Κρήτης

28,70

2

Ανδρεαδάκης Κων/νος

ΤΕΙ Κρήτης

28,75

3

Σενετάκης Μιχαήλ

ΤΕΙ Κρήτης

29,10

4

Αγριόγιαννος Μιχαηλ

Μαθηματικό

30,53

5

Λούτσης Λαέρτης

Τ.Ε. Υπολογιστών

30,85

6

Τσίντσος Σίμος

Τ.Ε. Υπολογιστών

30,93

 

50m πρόσθιο

1

Ξυλάς Δημήτριος

Πολυτεχνείο Κρήτης

38,40

2

Αγριόγιαννος Μιχαηλ

Μαθηματικό

40,94

50m πεταλούδα

1

Καστρινάκης Γεράσιμος

ΤΕΤΥ

28,00

2

Κωνστυαντόπουλος Γεώργιος

Πολυτεχνείο Κρήτης

29,89

3

Γυμνόπουλος Χαράλαμπος

ΤΕΙ

30,29

4

ς Ξυλάς Δημήτριος

Πολυτεχνείο Κρήτης

30,30

5

Χριστοφίδης Φαίδων

ΤΕΙ

31,30

6

Αγριόγιαννος Μιχαήλ

Μαθηματικό

40,85

 

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ

4Χ50 ελεύθερο

1

Πανεπιστήμιο Κρήτης

2,07

4Χ50 μικτή ομαδική

1

ΤΕΙ Κρήτης

2,09

2

Πανεπιστήμιο Κρήτης

2,19

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

100m πρόσθιο

1

Τσουρουνάκη Κων/να

Πολυτεχνείο Κρήτης

1,41,09

 

100m ύπτιο

1

Σηφάκη Χαρά

Πολυτεχνείο Κρήτης

1,42

 

100m μικτή ατομική

1

Σηφάκη Χαρά

Πολυτεχνείο Κρήτης

1,36,65

2

Τσουρουνάκη Κων/να

Πολυτεχνείο Κρήτης

1,50

 

50m ελεύθερο

1

Ines Cruz

Πολυτεχνείο Κρήτης

44,44

 

50m πρόσθιο

1

Τσουρουνάκη Κων/να

Πολυτεχνείο Κρήτης

44,90

2

Σηφάκη Χαρά

Πολυτεχνείο Κρήτης

45,10

3

Ines Cruz

Πολυτεχνείο Κρήτης

59,37

 

50m ύπτιο

1

Τσουρουνάκη Κων/να

Πολυτεχνείο Κρήτης

44,80

 

50m πεταλούδα

1

Σηφάκη Χαρά

Πολυτεχνείο Κρήτης

47,26