ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε  επίσης και μια εβδομάδα πριν την λήξη της ημερομηνίας συμπλήρωσης του ως υπενθύμιση μέσω του university news στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το ερωτηματολόγιο απάντησαν συνολικά 885 άτομα που κατανέμονται ως εξής:

227 προπτυχιακοί φοιτητές, 161 μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί φοιτητές, 136 διδάσκοντες  και 311 εργαζόμενοι.

Από τις απαντήσεις των ερωτημένων ξεχωρίζουν :

1. η επιθυμία των ερωτηθέντων για διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του γυμναστηρίου,

2. η πρόθεση των ερωτηθέντων (φοιτητές και εργαζόμενοι) να  συμβάλουν οικονομικά , ώστε να καταστεί δυνατόν η επιπλέον πρόληψη προσωπικού για τις ανάγκες του γυμναστηρίου, και τέλος

3. ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων του γυμναστηρίου με ομαδικά προγράμματα εκγύμνασης.

Παρακαλώ δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα εδώ