Ιστορικό

Η ανέγερση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Ηρακλείου ξεκίνησε το 1999 με χρήματα από τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας σε οικόπεδο του Πανεπιστημίου Κρήτης δυτικά των κτηρίων που στεγάζουν τα Τμήματα Χημείας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου, στην περιοχή Γιοφυράκια Ηρακλείου.

Η ανέγερση προχώρησε με κανονικούς ρυθμούς και το κτιριολογικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε μέσα στο 2004. Τα έτη 2005 και 2006 διετέθησαν για τον αρχικό εξοπλισμό του Γυμναστηρίου, το οποίο παρεδόθη τελικά στο Πανεπιστήμιο για χρήση τον Μάρτιο του 2007.