Εγγραφή στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου

Για την εγγραφή στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Certificate for the membership Card:

Φοιτητές-τριες

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Γραμματεία του Γυμναστηρίου),
 • Δύο (2) φωτογραφίες ,τύπου ταυτότητας,
 • Βεβαίωση απο ειδικευμένο Παθολόγο,
 • Βεβαίωση απο ειδικευμένο Δερματολόγο, η μόνο
 • Βεβαίωση απο Γενικό Ιατρό
 • Βεβαίωση Σπουδών από την Γραμματεία του Τμήματος και φωτοτυπία την φοιτητική ταυτότητα.

Εργαζόμενοι (Π.Κ., Ι.Τ.Ε., ΕΝΙSΑ)

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Γραμματεία του Γυμναστηρίου),
 • Δύο (2) φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας,
 • Βεβαίωση απο ειδικευμένο Παθολόγο,
 • Βεβαίωση απο ειδικευμένο Δερματολόγο, η μόνο
 • Βεβαίωση απο Γενικό Ιατρό
 • Βεβαίωση εργασίας από την Υπηρεσία σας.

     Certificate for the membership Card

 • Certificate of a Specialist Pathologist.
 • Certificate of a Specialist Dermatologist, or olny
 • Certificate of a General Doctor
 • Study certificate or certificate of employment,
 • Two photos ID size.