Εγγραφή & Ετήσια συνδρομή

Για την εγγραφή στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Certificate for the membership Card:

Φοιτητές-τριες

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Γραμματεία του Γυμναστηρίου),
 • Δύο (2) φωτογραφίες ,τύπου ταυτότητας,
 • Βεβαίωση απο ειδικευμένο Παθολόγο,
 • Βεβαίωση απο ειδικευμένο Δερματολόγο, η μόνο
 • Βεβαίωση απο Γενικό Ιατρό
 • Βεβαίωση Σπουδών από την Γραμματεία του Τμήματος και φωτοτυπία την φοιτητική ταυτότητα.

Εργαζόμενοι (Π.Κ., Ι.Τ.Ε., ΕΝΙSΑ)

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Γραμματεία του Γυμναστηρίου),
 • Δύο (2) φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας,
 • Βεβαίωση απο ειδικευμένο Παθολόγο,
 • Βεβαίωση απο ειδικευμένο Δερματολόγο, η μόνο
 • Βεβαίωση απο Γενικό Ιατρό
 • Βεβαίωση εργασίας από την Υπηρεσία σας.

     Certificate for the membership Card

 • Certificate of a Specialist Pathologist.
 • Certificate of a Specialist Dermatologist, or olny
 • Certificate of a General Doctor
 • Study certificate or certificate of employment,
 • Two photos ID size.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

(Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών απο την 04-11-201, 

σε αντικατάσταση της απόφασης της Συγκλήτου 357η/22-9-2016)

 

Εγγραφή/Ανανέωση κάρτα μέλους

 

10€

Εργαζόμενοι Π.Κ.

 

70€

Σύζυγος εργαζομένου

 

50€

Τέκνα εργαζομένων (με την προϋπόθεση την εγγραφή ενός τουλάχιστον γονιού)

30€

Μέλη  ΙΤΕ/ENISA/Απόφοιτοι Π.Κ.

(για συζύγους 70€ / τέκνα 40€,,με την προϋπόθεση την εγγραφή ενός τουλάχιστον γονιού)

110€

Εξωτερικά μέλη

(για συζύγους  / τέκνα 100€, με την προϋπόθεση την εγγραφή ενός τουλάχιστον γονιού)

 

160€

Τμήματα Κολύμβησης /Καλαθοσφαίρισης για παιδιά εργαζομένων/ εξωτερικών μελών

120€ για το τετράμηνο

Τμήματα Ενηλίκων (Κολύμβησης, Γυμναστικής, ομαδικών & ατομικών αθλημάτων) 20€ μηνιαίως για εξωτερικά μέλη & 10€ για εργαζόμενους Π.Κ., Ι.Τ.Ε., Τελειόφοιτοι Π.Κ.

Ενοικίαση γηπέδου αθλοπαιδιών, απο ομάδες που συμμετέχουν στο εργασιακό πρωτάθλημα του Δήμου Ηρακλείου

25€ ανά ώρα

Τραπεζική κατάθεση συνδρομής μέλους  στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Τράπεζα Πειραιώς 

Δικαιούχος:  Ειδικός Λογαρισμός Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Τραπεζικός λογαριασμός: IBAN:  GR33 0172 7570 00 57 5700 1504 314


Η κατάθεση θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Όνομα & Επίθετο,Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ καταθέτη,
 • Ιδιότητα καταθέτη: (Φοιτητής-τρια, Εργαζόμενος Π.Κ./ΙΤΕ/ΕΝΙSA/Απόφοιτος Π.Κ., Σύζυγος, Παιδί, Πρόγραμμα Κολύμβησης/Καλαθοσφαίρισης, Εξωτερικό μέλος, Ενοικίαση γηπέδου αθλοπαιδιών)
 • και τέλος τον αριθμό του προγράμματος στον Ε.Λ.Κ.Ε.: ΚΑ 4618