Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού Ηρακλείου

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην τακτική του συνεδρία 203ης/04-12-2018 αποφάσισε, μετά απο το αίτημα  του Καθηγητού κ.Τσατσάνη Χρήστου να παραιτηθεί από την Επιτροπή Αθλητισμού Ηρακλείου, την αντικατάστασή του με τον Καθηγητή του Τμήματος Χημείας κ. Παναγιώτη Τρικαλίτη.

Η Επιτροπή Αθλητισμού Ηρακλείου μετά από την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελείτε απο τα εξής μέλη:

Παντελής Τρικαλίτης

Καθηγητής του Τμήματος Χημείας

Μέλος

Εμμανουήλ Κατεβαίνης

Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Μέλος

Χρήστος Λιονής

Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής

Μέλος

Χαράλαμπος Κυριακάκης

Μόνιμος υπάλληλος της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων

Μέλος

Στέλιος Ζαχαριουδάκης

Μέλος Ε.Ε.Π. - Καθ. Φυσικής Αγωγής

(123ης/06-06-2016)

Μέλος