Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού Ηρακλείου

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην τακτική του συνεδρία 123ης/06-06-2016 αποφάσισε την συγκρότηση Επιτροπών Αθλητισμού για τα Πανεπιστημιακά Γυμναστήρια Ηρακλείου και Ρεθύμνου, την Επιτροπή Αθλητισμού στο Ηράκλειο αποτελούν τα εξής μέλη

Χρήστος Τσατσάνης

Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής

Πρόεδρος

Εμμανουήλ Κατεβαίνης

Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Μέλος

Χρήστος Λιονής

Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής

Μέλος

Χαράλαμπος Κυριακάκης

Υπάλληλος της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων

Μέλος

Στέλιος Ζαχαριουδάκης

Μέλος Ε.Ε.Π. - Καθ. Φυσικής Αγωγής

Μέλος