Προσωπικό

Προσωπικό Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Ηρακλείου

Όνομα Ιδιότητα Τηλέφωνο

 

Στέλιος Ζαχαριουδάκης 


 

Ε.Ε.Π.- Φυσικής Αγωγής

Υπεύθυνος Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

 

  2810 545230

Όθων Γαβαλάκης


Νοσηλευτής - Γραμματειακή Υποστήριξη
  2810 545232

Γιώργος Καρκαβάτσος


Ηλεκτρονικός, Τεχνική Υποστήριξη Γυμναστηρίου   2810 545239