Πρόγραμμα & Ωράριο λειτουργίας

Πρόγραμμα Γυμναστηρίου

Ώρα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

10:00-11:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

11:00-12:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

13:00-14:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

14:00-15:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

15:00-16:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Προπόνηση Ακαδημίας Μπάσκετ για Παιδιά

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Προπόνηση Ακαδημίας Μπάσκετ για Παιδιά

Ελεύθερη Δραστηριότητα

16:00-17:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Βόλεϊ

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Παραδοσιακή Ιαπωνική Πολεμική Τέχνη IAINTO

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ (Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ (Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

17:00-18:00

Προπόνηση Μπάσκετ

(ΠΑΓΝΗ)

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Μπάσκετ

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα πάσκετ

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Μπάσκετ

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Μπάσκετ

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

18:00-19:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Βόλεϊ

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Προπόνηση Μπάσκετ

(INTERNUS)

19:00-20:00

Προπόνηση Μπάσκετ

(ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ)

Προπόνηση Μπάσκετ

(Ι.Τ.Ε.)

Προπόνηση Μπάσκετ

(ΠΑΝΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Πρόγραμμα Κολυμβητηρίου

Ώρα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

10:00-11:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

11:00-12:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

13:00-14:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

14:00-15:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

15:00-16:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

16:00-17:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

17:00-18:00

Κολύμβηση για παιδιά

Κολύμβηση για παιδιά

Κολύμβηση για παιδιά

Κολύμβηση για παιδιά

Ελεύθερη Δραστηριότητα

18:00-19:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

19:00-20:15

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Αίθουσα Αθλοπαιδιών - Κολυμβητικής Δεξαμενής & Αίθουσας Ενδυνάμωσης

Δευτέρα
Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή
09:00-20:30* 09:00-20:30* 09:00-20:30* 09:00-20:30* 09:00-20:30*

 

* 15λεπτά πριν το τέλος του ωραρίου οι χρήστες οφείλουν να τελειώνουν το πρόγραμμα προπόνησης τους  ώστε οι χώροι να καθαρίζονται για την επόμενη ημέρα.