Πρόγραμμα & Ωράριο λειτουργίας

Πρόγραμμα Γυμναστηρίου

Ώρα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

10:00-11:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

11:00-12:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Kick Boxing

11:00-12:30

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Kick Boxing

11:00-12:30

Ελεύθερη Δραστηριότητα

13:00-14:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

14:30-16:30

Προπόνηση Πετοσφαίρισης

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Προπόνηση

Πετοσφαίρισης

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Προπόνηση Πετοσφαίρισης

 

Προπόνηση Πετοσφαίρισης

Προπόνηση Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης για Παιδιά

Προπόνηση  

Πετοσφαίρισης

Προπόνηση Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης για Παιδιά

Προπόνηση Πετοσφαίρισης

16:30-17:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Πετοσφαίρισης

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Παραδοσιακή Ιαπωνική Πολεμική Τέχνη IAINTO

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης (Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης (Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

17:00-18:00

Προπόνηση Καλαθοσφαίρισης

(ΠΑΓΝΗ)

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Καλαθοσφαίρισης

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Καλαθοσφαίρισης

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Καλαθοσφαίρισης

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

18:00-19:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Πετοσφαίρισης

(Σ.Θ.Τ.Ε. & Σ.Ε. Υγείας)

Προπόνηση Μπάσκετ

(INTERNUS)

19:00-20:00

Προπόνηση Καλαθοσφαίρισης

(ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ)

Προπόνηση Καλαθοσφαίρισης

(Ι.Τ.Ε.)

Προπόνηση Καλαθοσφαίρισης

(ΠΑΝΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Πρόγραμμα Κολυμβητηρίου

Ώρα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

10:00-11:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

11:00-12:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

13:00-14:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

14:00-15:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

15:00-16:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

16:00-17:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

17:00-18:00

Κολύμβηση για παιδιά

Κολύμβηση για παιδιά

Κολύμβηση για παιδιά

Κολύμβηση για παιδιά

Ελεύθερη Δραστηριότητα

18:00-19:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

19:00-20:15

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Αίθουσα Αθλοπαιδιών - Κολυμβητικής Δεξαμενής & Αίθουσας Ενδυνάμωσης

Δευτέρα
Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή
09:00-20:30* 09:00-20:30* 09:00-20:30* 09:00-20:30* 09:00-20:30*

 

* 15λεπτά πριν το τέλος του ωραρίου οι χρήστες οφείλουν να τελειώνουν το πρόγραμμα προπόνησης τους  ώστε οι χώροι να καθαρίζονται για την επόμενη ημέρα.