Πρόγραμμα & Ωράριο λειτουργίας

Πρόγραμμα Γυμναστηρίου

Ώρα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

10:00-11:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

11:30-13:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Μαθήματα αυτοάμυνας

Ελεύθερη Δραστηριότητα

 Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

13:00-14:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

14:00-15:00

Προπόνηση Πετοσφαίρισης

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Προπόνηση

Πετοσφαίρισης

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Προπόνηση Πετοσφαίρισης

15:30-16:00

Προπόνηση Καλαθοσφαίρισης

(Μεικτή Κρήτης)

Προπόνηση Καλαθοσφαίρισης

(Μεικτή Κρήτης)

Προπόνηση  

Πετοσφαίρισης

 

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Προπόνηση Πετοσφαίρισης

16:00-17:00

Προπόνηση Καλαθοσφαίρισης

(Μεικτή Κρήτης)

Προπόνηση Καλαθοσφαίρισης

(Μεικτή Κρήτης)

 

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Πετοσφαίρισης

Σ.Θ.Τ.Ε. & Ιατρικής Σχολής

  Προπόνηση

  Krav Maga

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Σ.Θ.Τ.Ε. & Ιατρικής Σχολής

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Σ.Θ.Τ.Ε. & Ιατρικής Σχολής

17:00-18:00

Προπόνηση Καλαθοσφαίρισης

(ΠΑΓΝΗ)


Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Καλαθοσφαίρισης

 

Εσωτερικό

 

Πρωτάθλημα  

 

Καλαθοσφαίρισης

 

 

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Καλαθοσφαίρισης

 

 

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Καλαθοσφαίρισης

 

Σ.Θ.Τ.Ε. & Ιατρικής Σχολής

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Καλαθοσφαίρισης

 

Εσωτερικό

 

 

 

Πρωτάθλημα

 

 

 

 

 

Καλαθοσφαίρισης

 

 

 

 

 

Σ.Θ.Τ.Ε. & Ιατρικής Σχολής

18:00-19:00

Προπόνηση Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης

Εσωτερικό

Πρωτάθλημα

Πετοσφαίρισης

Σ.Θ.Τ.Ε. & Ιατρικής Σχολής

Προπόνηση Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

19:00-20:00

Προπόνηση Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης

Προπόνηση Καλαθοσφαίρισης

ΤΕΕ-ΤΑΚ

Προπόνηση Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

Πρόγραμμα Κολυμβητηρίου

Ώρα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

10:00-11:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

11:00-12:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

13:00-14:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

14:00-15:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

15:00-16:00

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

16:00-16:45

Κολύμβηση για Ενήλικες

Κολύμβηση για Ενήλικες

Κολύμβηση για  Ενήλικες

Κολύμβηση για Ενήλικες

Ελεύθερη Δραστηριότητα

17:00-17:45

Κολύμβηση για παιδιά,

μεσαίο επίπεδο

Κολύμβηση για παιδιά,

αρχάρια

Κολύμβηση για παιδιά,

μεσαίο επίπεδο

Κολύμβηση για παιδιά,

αρχάρια

Ελεύθερη Δραστηριότητα

17:45-18:30

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Κολύμβηση για παιδιά,

προχωρημένο επίπεδο

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Κολύμβηση για παιδιά,

προχωρημένο επίπεδο

Ελεύθερη Δραστηριότητα

18:30-20:15

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Ελεύθερη Δραστηριότητα

Αίθουσα Αθλοπαιδιών - Κολυμβητικής Δεξαμενής & Αίθουσας Ενδυνάμωσης

Δευτέρα
Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή
08:00-20:30* 08:00-20:30* 08:00-20:30* 08:00-20:30* 08:00-20:30*

 

* 20λεπτά πριν το τέλος του ωραρίου οι χρήστες οφείλουν να τελειώνουν το πρόγραμμα προπόνησης τους  ώστε οι χώροι να καθαρίζονται για την επόμενη ημέρα.