Φωτογραφικό Υλικό

Νικητές 1017

Απονομή επάθλων στους νικητές του 15ου αγώνα δρόμου Π.Κ.

εκκίνηση του 15ου αγώνα δρόμου

Εκκίνηση του 14ου αγώνα δρόμου Π.Κ.