Αποτελέσματα 14ου αγώνα δρόμου Πανεπιστημίου Κρήτης

 

 

14ος Αγώνας Δρόμου Πανεπιστημίου Κρήτης 11/12/16

Γενικός Πίνακας

  Άνδρες -39 

   Άνδρες 40-49 

Άνδρες 50-59

Άνδρες 60+

Γυναίκες -49

Γυναίκες 50+

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3km

Γενικό Πινάκιο