Αποτελέσματα 16ου αγώνα δρόμου Πανεπιστημίου Κρήτης

 16ος Αγώνας Δρόμου Πανεπιστημίου Κρήτης 02/12/18

    Γενικός Πινάκιο g.p_2018.doc

  Άνδρες -39       20-39_18.doc

  Άνδρες 40-49    40-49_18.doc

   Άνδρες 50-59    50-59_18.doc

                                                       Άνδρες 60+    60+_18.doc

                                                       Γυναίκες 20-49      frau_20-49.doc

   Γυναίκες 50+       frau_50_+.doc

 

Αποτελέσματα αγώνα δρόμου 3km

Γενικό Πινάκιο  3km_2018.doc