Χορηγοί του Αγώνα

 

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας 
και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Χειροποίητες Μπάρες Δημητριακών

CretanBites

Αναπτυξιακή Εταιρεία Γέργερης Α.Ε.

ΡΟΥΒΑΣ