Χορηγοί του Αγώνα

 

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας 
και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΦΗΜΗ- Ζηδιανάκης Α.Ε.

ΦΗΜ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Γέργερης Α.Ε.

ΡΟΥΒΑΣ