Πρόγραμμα Εσωτερικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2007 - 2008

1η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΏραΟμάδα ΑΟμάδα Β
23/5/08 15:30 Φυσικό Τ.Ε. Υλικών
23/5/08 17:00 Ιατρική Χημικό
26/5/08 16:00 Μαθηματικό Τ.Ε. Μαθ/κών

2η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΏραΟμάδα ΑΟμάδα Β
8/4/08 15:00 Φυσικό Ιατρική
8/4/08 16:30 Χημικό Μαθηματικό
29/5/08 16:00 Τ.Ε. Υλικών Τ.Ε. Μαθ/κών

3η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΏραΟμάδα ΑΟμάδα Β
14/4/08 15:00 Τ.Ε. Υλικών Ιατρική
27/5/08 16:30 Φυσικό Μαθηματικό
15/4/08 16:00 Χημικό Τ.Ε. Μαθ/κών

4η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΏραΟμάδα ΑΟμάδα Β
13/5/08 16:30 Φυσικό Χημικό
14/5/08 16:00 Τ.Ε. Υλικών Μαθηματικό
14/5/08 17:30 Τ.Ε. Μαθ/κών Ιατρική

5η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΏραΟμάδα ΑΟμάδα Β
19/5/08 15:00 Φυσικό Τ.Ε. Μαθ/κών
19/5/08 16:30 Μαθηματικό Ιατρική
20/5/08 16:00 Τ.Ε. Υλικών Χημικό