Προκήρυξη Πανελληνίου Φοιτητικού Πρωταθλήματος Ελληνορωμαϊκής Πάλης 2008

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Α.Τ.Ε. του Υ.Π.Ε.Π.Θ. με απόφασή της, ανέθεσε στο Α.Π.Θ. την διοργάνωση και διεξαγωγή του  Πανελλήνιου Φοιτητικού Πρωταθλήματος  Πάλης, με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης.

Διοργανωτής:  Α.Π.Θ.

Τόπος Διεξαγωγής: Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ.

Χρόνος Διεξαγωγής: 31/03,01,02 /4/2008

Άφιξη Αποστολών: Δευτέρα 31.3.2008

Αναχώρηση Αποστολών: Τετάρτη 02.4.2008

Πρόγραμμα Αγώνων

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008

Ώρα: 18:00 - 19:30  Ζύγιση Φοιτητών - Φοιτητριών (Ξενοδοχείο διαμονής αποστολών)
        19:30 Τεχνική σύσκεψη - Ξενοδοχείο διαμονής αποστολών  
Τρίτη 01 Απριλίου 2008
 Ώρα: 09:00 - 12:30 Αγώνες προκριματικοί - Ελληνορωμαϊκής - Ελευθέρας Φοιτητών-Πάλης  Φοιτητριών
  Κατηγορίες βάρους Φοιτητριών (44-48, 51, 55, 59, 63, 67, 67-72) 
Κατηγορίες βάρους φοιτητών (50-55,60, 66, 74, 84, 96, 96-120)
Ανοχή βάρους: ΟΧΙ - Η οριστικοποίηση του προγράμματος θα γίνει μετά τις 28-03-2008.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές - τριες (προπτυχιακοί - μεταπτυχιακοί) που η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα 28 έτη (1980) και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της σχολής τους.

Υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής

Κάθε ίδρυμα μπορεί να λάβει μέρος με 1 (ένα) αθλητή ανά κατηγορία. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού αυτού θα ληφθεί υπόψη η ποσόστωση ανά ίδρυμα έως και τη συμπλήρωση των 80 συμμετοχών φοιτητών /τριων σε όλες τις κατηγορίες.

Σε περίπτωση κενών θέσεων για τη συμπλήρωση κάθε κατηγορίας θα μπορούν τα ιδρύματα σε συνεννόηση με την διοργανώτρια αρχή να συμμετέχουν με επιπλέον αθλητές.

Α) Τα ιδρύματα που θέλουν να συμμετάσχουν στο  Πανελλήνιο Φοιτητικό Πρωτάθλημα Πάλης καλούνται να υποβάλλουν στο Α.Π.Θ. Αριθμητική Δήλωση Συμμετοχής το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου2008.

Επισυνάπτεται η ονομαστική δήλωση συμμετοχής η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Πανεπιστήμιό μας το αργότερο μέχρι 28.3.2008.

Β) Η τεχνική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31.3.2008 το βράδυ στην αίθουσα του Ξενοδοχείου όπου θα καταλύσουν οι αποστολές των ιδρυμάτων. Στην τεχνική σύσκεψη πρέπει να συμμετέχουν όλα τα ιδρύματα με τον εκπρόσωπό τους.

Οι συνοδοί παρακαλούνται να έχουν την Έντυπη δήλωση Συμμετοχής (με σφραγίδα του Ιδρύματος). Οιφοιτητές -τριες πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους: α) φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, β) Βεβαίωση Σπουδών του Πανεπιστημίου, γ) Ιατρική βεβαίωση ή Δελτίο αθλητή θεωρημένο από ιατρό.     

Σύστημα Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το ισχύον σύστημα της  FILA

Διάρκεια αγώνα: 3 Χ 2 λεπτά.

Διάλειμα: 30 δευτερόλεπτα

 Επιτροπή αγώνων 

Για την διεξαγωγή των αγώνων θα συγκροτηθεί Επιτροπή η οποία θα έχει αρμοδιότητες για την επίλυση τυχών προβλημάτων που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του φοιτητικού πρωταθλήματος και θα αποτελείται από :

  1. Ένα μέλος της ΕΑΤΕ.
  2. Ένα μέλος του ΑΠΘ.
  3. Ένα μέλος των διαιτητών.

Σε περίπτωση ένστασης, αυτή υποβάλλεται εγγράφως από τους εκπροσώπους των ιδρυμάτων στην Επιτροπή αγώνων του Πρωταθλήματος και εκδικάζεται άμεσα.  

Δαπάνες

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των αθλητών θα καλύψει η Ε.Α.Τ.Ε. Επίσης θα καλύψει τα έξοδα Διαιτησίας και Ιατρικής Υποστήριξης.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συνοδών των ομάδων, καθώς και τα έξοδα μετακινήσεων των αποστολών επιβαρύνουν τα Ιδρύματα.