Αποτελέσματα μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στον 28ο Κλασσικό Μαραθώνιο στις 31-10-2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ονοματεπώνυμο 

Ηλικιακή Κατηγορία

Αγώνας Δρόμου

Χρόνος

Χαράλαμπος Κυριακάκης

40-44

Μαραθώνιος

3.44.09

Γιώργος Σπινθάκης 35-39 Μαραθώνιος 3.40.38

Στέλιος Δημητρακόπουλος

35-39

Μαραθώνιος

4.45.15

Θεόδωρος Τζούρος

55-59

Μαραθώνιος

4.27.16

Πέτρος Ρακιντζής

40-44

Μαραθώνιος

4.01.00

Σπύρος Μπαλτζής

>35

Μαραθώνιος

4.28.19

Γιώργος Ψοφογιαννάκης

19-34

10χλμ.

56.55

Γιώργος Γεωργακάκης

40-44

10χλμ.

55.28

Μιχάλης Ταρουδάκης

55-59

10χλμ.

1.04.13

Στέλιος Ζαχαριουδάκης

45-49

10χλμ.

1.07.27

Γιώργος Τσιρώνης

50-54

10χλμ.

1.12.50